CRM功能更新

首页    公司新闻    公司新闻    CRM功能更新

点击上方蓝字,发现更多精彩

CRM功能更新

01

会员详情页面增加未消费卡券信息和导购记录

 

 

02

高级会员筛选可直接发送图文

 

03

RFM模型,可自定义查询维度可直接根据查询出来的数据,点击人数进行赠券操作

 

04

会员升级赠券

 

 

亿博士

 

 

 

 

-END-

扫码关注我们

 

 

2023年5月26日 14:19
浏览量:0
收藏